Ota yhteyttä, liity Gurdjieff -ryhmään

Henkistä työtä koskevan kirjallisuuden opiskelu omin päin on hyödyllistä, mutta Gurdjieffin ajatusten omaksuminen yksin voi olla vaikeaa. Vuorovaikutus toisten kanssa jaetun tarkkaavaisuuden ilmapiirissä yhteisen päämäärän eteen työskennellen edesauttaa oivallusta ja Gurdjieffin ideoiden omakohtaista ymmärtämistä. Julkaisut vaikuttavat joskus monimutkaisilta, sillä ajatusten sisäistäminen edellyttää sisäistä ja ulkoista työtä sekä kokemusten jakamista filosofian parissa pidempään työskennelleiden kanssa.

Karatas-Seura järjestää tapaamisia, joissa on mahdollista vaihtaa ajatuksia Gurdjieffin filosofiasta sekä tavata muita työssä mukana olevia ja keskustella mahdollisuudesta tulla mukaan Helsingin tai Turun ryhmän toimintaan. Sähköiset viestintävälineet mahdollistavat osallistumisen muiltakin paikkakunnilta, järjestämme myös Zoom-tapaamisia.

Kun haluat lähestyä Gurdjieffin oppeja myös käytännössä, niin voit ottaa ensimmäisen askeleen tässä. Ota yhteyttä joko alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse osoitteella: karatas@gurdjieff.fi