Gurdjieff Työ ja Karatas-Seura

Karatas-Seura edistää ja tukee G. I. Gurdjieffin opetukseen liittyvää Työtä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa, järjestää seminaareja ja muita tilaisuuksia, pitää yhteyttä toimintansa tarkoitusta sivuaviin henkilöihin ja järjestöihin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Karatas-Seura ylläpitää tämän sivuston lisäksi myös Gurdjieff.fi -verkkojulkaisua.

Kuva: Nasa, Hubble M101.
Karatas on Gurdjieffin teoksessa ’Beelzebub’s Tales to His Grandson tarinan päähenkilön eli Belsebubin kotiplaneetta. Karatas-Seuralla on Työn alla tämän Magnum opuksen käännösprojekti, ’Belsebubin tarinoita pojanpojalleen’.

Seuralla on vuosikymmenten mittainen vaiherikas historia ja se on monin eri tavoin edistänyt Gurdjieffin Työn kehittymistä Suomessa. Karatas-Seuran toiminta hengittää ja elää ajassa. Se on traditiota kunnioittavaa ja samalla nykyaikaista.

Gurdjieff Työtä harjoitetaan arjessa ja opiskellaan ryhmissä

Kaiken toiminnan taustalla on ”Itseen kohdistuva Työ” ja pyrkimys kehittää nykyhetken aistimista omassa elämässä – läsnäoloa tässä ja nyt. Se on halua nähdä itsemme ja ympäröivän maailman sellaisena kuin se on. Gurdjieffin menetelmä sopii hyvin aikaamme, sillä sitä harjoitetaan arjen elämässä – kotona, työssä, yksin tai seurassa. Se, mikä on meille ihmisille mahdollista, on Gurdjieffin mukaan käsityskykymme ulkopuolella. Tajuisuuden kasvuun ja heräämiseen tähtäävällä sisäisellä työllä voimme saada välähdyksiä niistä mahdollisuuksista. Hetket voivat olla lyhyitä, mutta ne voivat muuttaa koko elämän.

Karatas-Seuralla on ryhmätoimintaa Helsingissä ja Turussa. Järjestämme säännöllisesti tapaamisia Gurdjieffin menetelmästä ja sisäisen työn mahdollisuuksista kiinnostuneille. Näissä tilaisuuksissa voi esittää kysymyksiä, jakaa kokemuksia sekä keskustella mahdollisuudesta liittyä lukupiiriin tai tulla mukaan ryhmätyöhön.